Nieuws

Stand van zaken Play Skate Court Grou

De penningmeester – Johannes Kalsbeek – laat weten dat we er bijna zijn. De begroting was aanvankelijk €435.000,-.

Lees meer...

Eerste lustrum Grousterzeilmarathon

Zaterdag 13 oktober is het eerste lustrum van de Grousterzeilmarathon.

Lees meer...

Badminton vakantiesport nr. 1

Badminton kennen velen van de camping. Wie neemt er geen rackets mee naar de camping? Zodra het kan, wordt er gebadmintond.

Lees meer...

GAVC vraagt consul

Het bestuur van GAVC is nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe KNVB-consul voor onze vereniging.

Lees meer...

schep in de grond voor Play Skate Court.

Voor het Play Skate Court Grou gaat eindelijk de schep in de grond. De aanbesteding is afgerond en van de drie Grouster ondernemers was Sjoerd Tjepkema – Infra en Machineverhuur, de laagste inschrijver.

De gemeente Leeuwarden heeft - als opdrachtgever - Tjepkema dan ook het werk formeel gegund. Op woensdag 11 juli werd de eerste bouwvergadering gehouden met alle betrokkenen en is de intentie uitgesproken dat het project zo spoedig mogelijk gerealiseerd moet worden.
Het werk zal door de bouwcommissie van Play Skate Court Grou, onder leiding van Grouster Harm Visser in opdracht van de gemeente, worden gecoördineerd.
Streefdatum voor de opening van het Play Skate Court blijft oktober 2018.

Heren 1e Klasse Vrije Formatie in Grou

Op zondag 13 mei ontving de kaatsvereniging it Wetterlân in Grou de heren 1e klasse voor een vrije formatie wedstrijd. Deze wedstrijd werd mogelijk gemaakt door Vos Catering en de Rabobank. Bedankt hiervoor!

Onder warme (soms broeierige) omstandigheden begon de wedstrijd om 10.00 uur o.l.v scheidsrechter C. Anema en clubscheidsrechter P. Jagersma. Op de lijst stonden 21 parturen (1 partuur had zich afgemeld). Tijdens de 1e omloop moesten de velden omgelegd worden vanwege een veranderende windrichting.
De wedstrijdleiding van vandaag was in handen van Ytzen Wassenaar. Hij had daarbij veel ondersteuning van vrijwilligers die als keurmeester optraden. Mooi om te zien dan het it Wetterlân lukt om veel vrijwilligers aanwezig te hebben bij deze partij. De kaatsdag verliep verder vlot en voorspoedig.
De prijswinnaars waren als volgt
1e prijs: Partuur 17
Hans Wassenaar
Renze Hiemstra
Johan van der Meulen
2e prijs: Partuur 1
Wierd Baarda
Pieter van der Schoot (vervanger van Marco de Groot)
Tsjerk Elsinga
3e prijs: Partuur 8
Patrick van Dellen
Hendrik Jan van der Velde
Aloys Freitag

GROU ONLINE

Nieuws per sport

{module Sports}

Headlines

{module RandomSupporter}

Video

{module Videos}

Audio

{module Audio Article}