Nieuwsberichten

Beëindiging Sportcentrum Grou

Het lag in de bedoeling om de beëindiging van het Sportcentrum in zijn huidige vorm en de omzetting in de nieuwe constellatie van beheerstichting voor de gebouwen op Meinga in een
bijeenkomst met alle aangesloten verenigingen te bezegelen. Nu dit vanwege ‘corona’ voorlopig niet kan hebben alle aangesloten verenigingen schriftelijk schrijven ontvangen met uitleg.
Het bestuur schrijft: “wel willen we alle aangesloten verenigingen de gelegenheid bieden om tot uiterlijk 15 mei
hun zienswijze op de voorgenomen statutenwijziging en de besteding van het restbudget in te brengen “
. Als daar aanleiding voor is kunnen wij daar dan bij de definitieve afwikkeling nog rekening mee houden. We gaan ervan uit dat als er nog behoefte is aan enig beraad hierover in verband van de nu nog bestaande secties (Meinga-1, Meinga-2 en Zaal) dan wel
de ‘slapende’ sectie Watersport, dat de betrokken verenigingen elkaar daarvoor dan wel weten te vinden.

Sport in Grou TV blikt in twee uitzendingen terug op de historie van het Sportcentrum Grou.

Terugblik historie Sportcentrum met Jan vd Laag, Sije v/d Meulen en Emiel Wegman
vervolg deel 2 beëindiging Sportcentrum Grou