Nieuwsberichten

Jubilerende kaatsvereniging Kv Wetterlan

Kaatsvereniging It Wetterlan bestaat dit jaar 70 jaar. De Merke kaats wedstrijd is traditioneel de laatste van het jaar. 50 jaar geleden werd deze wedstrijd voor het eerst gekaatst in Grou. Het initiatief kwam in 1972 van Klaas Slager (90) die aanwezig was met zijn familie, een bijzonder moment.

Schoonste geheel 2022

In 70 jaar heeft de kaatsvereniging vele succes mogen beleven. In 1970 won Grou de tweede prijs op de Freule kaatsdag met Jaap, Wim Wapstra en Sjoerd van der Lei. In een spannende finale was Franeker net te sterk.

In de jaren ’80 won het succes volle partuur Sake Saakstra, Dirk Wiersma en Jan Hylkema op de afdelingswedstrijden veel prijzen.

Het jongens kaatspartuur won in 1989, Hielke Hylkema, Gerrit Groen, Robert Bouma de tweede prijs op de Freule. Ook toen was Franeker in de finale de winnaars.

De dames van Grou, Monique Stelwagen, Debora Oosterbaan, Wiesje Bijlsma hebben Grou definitief op de kaart gezet. Vijf keer won Grou bij de dames het Nederlands kampioenschap.

De jeugd was ook succes vol op KNKB & NK wedstrijden, Renske Kalsbeek, Marte Altenburg, Nynke Sinnema wonnen de klassieker “ald Meiers “in Hitzum. Rixt de Vries, Ymkje Yntema, Aluca Bouma, Jesse de Jong, Mike vd Berg, Thomas Miedema, Tjardi Hoeksma, Stan vd Berg, Tjerk Kamsma en vele andere jeugd kaatsers staan op het winnaars bord in de kantine .

De PC winnaar kwam in 2017 ook uit Grou Alle Jan Anema won met Bauke Triemstra en Hendrik Kootstra.

Breedte sport is belangrijk voor de club en leden wedstrijden worden jaarlijks met regelmaat georganiseerd. De jeugd is actief en sluit het jaar altijd af met een echt kaatskamp. De sport accommodatie ligt er prachtig bij en sinds 2017 een luxe kaatsmuur.

Bestuur, leden, kaatsliefhebbers gefeliciteerd met het 70 jarig jubileum op naar de 75 jaar kaatsen in Grou.

Ely en Jelte Annema werden verast door de HARM en DURK BOKAAL. Twee super vrijwilligers voor de kaatsvereniging.