Nieuwsberichten

Nieuw bestuur KV Wetterlan

Begin juni had het bestuur haar leden een mail gestuurd over het voortbestaan van onze kaatsvereniging. Er waren zorgen over de invulling van het bestuur dat op dit moment uit 2 leden bestaat. Nu is er echter goed nieuws. Een aantal enthousiaste leden gaat zich gezamenlijk verkiesbaar stellen op de ledenvergadering van maart 2021. Deze leden met veel kaatservaring willen samen met Peter de vereniging besturen. Uiteraard moeten de leden hierover nog hun instemming geven op de voorjaarsvergadering in 2021. Het huidige bestuur is erg blij dat deze groep zich verkiesbaar stelt.