Opening Play skate door Jorrit, Rixt en Heather

5 december 2018 | Schaatsen

Opening Play skate door Jorrit, Rixt en Heather

Topschaatsers Jorrit en Heather Bergsma hebben samen met paralympisch dressuuramazone en meervoudig wereldkampioen Rixt van der Horst, het multifunctionele Play & Skate Court in Grou officieel geopend. Onder grote publieke belangstelling knipte Jorrit Bergsma het lint door.

Al met al is de Stichting Play & Skate Court Grou zeker vijf jaar actief geweest om het project, dat €425.000 heeft gekost te realiseren.

Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en vasthoudende bestuursleden zijn de substantiële subsidies uit het Mienskipsfonds van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân binnen gehaald. En een groot deel van het bedrag is opgehaald met sponsoracties in het dorp, ook werden vele fondsen aangeschreven. Uit het draagvlakonderzoek is gebleken dat de jeugd in Grou  zit te springen om een dergelijke accommodatie en ook het merendeel van de inwoners juicht de komst van deze sport- en spelvoorziening toe.

Dat laatste bleek zaterdagmorgen wel bij de openingsplechtigheid. Behalve veel jeugd waren er ook veel nieuwsgierige ouders op het nieuwe complex te vinden. Dorpenwethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Leeuwarden benoemde het belang van het complex voor de jeugd in Grou en prees het realiseren ervan. Ook voorzitter Rienk Leenstra van Pleatslik Belang Grou gaf aan dat het dorp met dit court een prachtige sport- en spelvoorziening erbij heeft gekregen. Tot slot reikte Joop Atsma een cheque uit namens de sponsor TVM van €5000,- en bandrukte dat het realiseren samen met Mienskip en vele sponsoren tot iets moois kan leiden. Daarna vond de opening  van nieuwe complex plaats door schaatsers Jorrit en Heather Bergsma met zoontje Brent, samen met  paralympisch dressuuramazone Rixt van der Horst en de jeugd van Grou.

Op het complex kan de jeugd terecht voor het beoefenen van sporten als: voetbal, inline skaten(hockey), skeeleren, skateboarden, rolstoelhockey, basketbal. In de winter kan de baan onder water worden gezet, waarop al met weinig vorst kan worden geschaatst! Een nieuwe stichting gaat het complex beheren. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen over het gebruik en de veiligheid van het complex. Bij de ingang komt een bord te staan met spelregels voor gebruikers.

Sport in Grou TV in gesprek met Olympisch kampioen Jorrit Bergsma.

Ander nieuws