Wie waren de kampioenen ?

18 april 2019 | Geen categorie

Wie waren de kampioenen ?

Sportcentrum Grou wil graag het bord met de Grouster sportkampioenen in sporthal ‘De Twine’ actualiseren. Op het bord staan alle Grouster sportkampioenen van de afgelopen ruim 60 jaar vermeld, maar het is sinds 2006 niet meer bijgewerkt. Daarom hierbij het verzoek om voor de periode na 2006 de sportkampioenen aan ons door te geven. Het vraagt misschien wat zoekwerk in b.v. Jaarverslagen, clubbladen e.d., maar we willen het liefst niemand vergeten.

Het huidige kampioensbord wordt nog dit jaar uitgebreid met 2 extra kaders met de namen erbij van de sportkampioenen na 2006.

Het gaat om personen of teams die de volgende titels hebben behaald:
–    Olympische Spelen: goud, zilver of brons

–    Wereldkampioenschappen: goud, zilver of brons
–    Europese Kampioenschappen: goud of zilver
–    Nederlandse Kampioenschappen: goud.

De sporters moeten op het moment van hun prestatie woonachtig zijn geweest in Grou. Voor teams geldt dat ze onderdeel moeten zijn geweest van een Grouster sportvereniging.

U kunt uw aanmelding tot 1 juli a.s. doorgeven aan de secretaris van Sportcentrum Grou, Emiel Wegman, Stationsweg 2, 9001 EG Grou of per e-mail naar e.wegman1@upcmail.nl .
Graag bij de evt. aanmelding een kopie of scan meesturen van de bron (b.v. vermelding in het clubblad, een foto of krantenartikel) waarop de aanmelding is gebaseerd.
Let op de correcte namen en benamingen van de betreffende sportcategorie !

Ander nieuws