Nieuwsberichten

Jongeren uit genoemde dorpen financieel ondersteunen

Stichting Hoektra-Viersen-Steenendam (HVS) gaat haar ‘werkgebied’ uitbreiden naar de inwoners van de omringende dorpen Idaerd, Aegum,  Reduzum, Friens,Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum. Met Grou erbij is de HVS nu in 9 dorpen werkzaam. 
Dat betekent dat inwoners van de bovengenoemde dorpen vanaf nu een aanvraagformulier kunnen invullen en financiële ondersteuning kunnen aanvragen. Op de site van de Stichting is een aanvraagformulier te vinden voor zowel personen als verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld. De inzenders krijgen voor eind juli bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt.
Ben je geïnteresseerd, kijk op www.stichtinghvs.nl voor meer informatie. Denk je in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, vul een aanvraagformulier in voor 15 februari 2023.

De afgelopen jaren heeft de Stichting o.a. tientallen jonge sporters financieel ondersteund, maar ook Grouster sport- en cultuurverenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. Het zijn o.a. zeilster Laila van der Meer, schaatser Marwin Talsma en ijshockeyer Frits Doop, maar ook bijvoorbeeld het Sint Piterfeest, Mingd Koar Grou, Stichting Zeilen zonder Beperking en Stichting Play en Skate Court Grou.