Nieuwsberichten

” we binne los “

Skûtsje De Kammeraat heeft haar eerste training in Grou gehad. Het nieuwe skûtsje gaat voor Grou meevaren met de wedstrijden van de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS). Herre Hooghiemster is schipper van het tweede Grouster skûtsje.