Nieuwsberichten

Fitconcept Merke partij

De Fitconcept Merke Partij, wat een fantastische dag! Maar liefst 73 partuur op de lijst, een record! 💪🏼Het was een hete dag op het Grouster kaatsveld maar dat mocht de pret niet drukken. Met emmers water langs het veld en koude drankjes van Vos Catering Grou werd er in het zomerse weer fanatiek gekaatst. 🌞🔥

De prijzen werden als volgt verdeeld:

Frysk spul A-klasse

1. Rixt de Vries, Redmer Wijnstra, Thomas Miedema🥇

2. Minne Aartsma, Gerrit C Bijlsma, Klaas Berkepas🥈

Frysk spul B-klasse

1. Allert Foppema, Michiel de Boer, Peter Jagersma🥇

2. Anna Rikst Punter, Edwin Mulder, Wietse Punter🥈

1 vlz. Dennis Paassen, Maurice Paasen, Bastiaan de Jong

Zachte bal A-klasse

1. Duko Harkema, Martijn de Bruin, Harm Smit🥇

2. Jelmer Vroom, Tycho Reimers, Hessel Vroom🥈

1 vlz. Henri Hoekstra, Leon Sjoerdsma, Sido Harkema

Zachte bal B-klasse

1. Theo Terra, Fons van Steen, Ino van der Berg🥇

2. Ties van Steen, Aluca Bouma, Gerlien Stremler🥈

3. Tjerk Kamsma, Roy Kinderman, Mart van Steen

1 vlz. Stan van den Berg, Jens van der Heide, Ron Siderius

2 vlz. Jens Busstra, Steffen Niemarkt, Iwer van der Heide

Zachte bal C-klasse

1. Wietse van der Veen, Rolph Jeurissen, Pieter van der Wal🥇

2.Roland Kuitert, Tammo Cnossen, Bart Reinsma🥈

3. Jelte Annema, Willem de Vries, Jan de Wal🥉

1 vlz. Bert Nicolai, Wouter van der Meulen, Jeroen Bodde

2 vlz. Douwe Velstra, Lieuwe Perez Boonstra, Hendrik Hofstra

Zachte bal Dames

1. Ymkje Yntema, Amarins de Groot, Helena Yntema🥇

2. Rixt Hooijenga, Fenna Hoekstra, Marije de Vries🥈

3. Hess van der Heide, Lammie van der Meulen, Sara Heuzinkveld en partuur Beyuna🥉

1 vlz. Wiesje Bijlsma, Femke van Heijnsbergen, Geke Bosma

2 vlz. Marije Visser, Janice Koopman, Marije Bodde