Nieuwsberichten

It Doarp Grou SKS KAMPIOEN

It Doarp Grou is SKS-kampioen 2023. Douwe Visser Azn is voor de 7e keer SKS-kampioen en evenaart Ulbe Rienksz Zwaga die ook 7 keer kampioen werd met It Doarp Grou.

Zaterdagavond is er een feestelijke intocht en de huldiging van schipper en bemanning vanaf 19.30 uur en aankomst om 20.00 bij Hotel Oostergoo.