Jonge Grouster talenten kunnen financiële bijdrage aanvragen!

Stichting “Hoekstra Viersen” Steenendam in Grou wil graag jongeren uit Grou de mogelijkheid bieden om hun talent op gebied van sport, kunst, muziek of zang verder te ontwikkelen. Ten tweede is het
haar doel om die werkzaamheden en activiteiten te stimuleren, die van belang zijn voor de kwaliteit van het dorpsleven van Grou en haar inwoners. Ondanks dat er vele activiteiten, wedstrijden en trainingen in 2020 niet doorgingen vanwege Corona, hebben de Grouster talenten niet stil gezeten! Dus ontvingen wel 25 Grouster jonge talenten een
financiële bijdrage. Dit zijn talenten op zeer verschillende gebieden: zeilen, judo, schaatsen, ijshockey, surfen, badminton, dans, rhönradturnen, kaatsen en voetbal. Dit waren er 6 meer dan het jaar ervoor! Een fikse stijging van talenten die de stichting hebben weten te vinden voor een
ondersteuning in de vaak hoge kosten van o.a. training- en materiaalkosten.
Onder het tweede doel is afgelopen jaar een financiële ondersteuning gegeven aan o.a. het Sint Piter Kommitee, de Voedselbank, v.v. GAVC, Apollo, KWV Frisia, Mingd koar Grou, OBS de Twa Fisken,
SportinGrou en de Kringloopwinkel in Grou.
In 2021 is het opnieuw mogelijk om een aanvraag voor een financiële ondersteuning in te dienen.

Kijk op de site www.stichtinghvs.nl voor de mogelijkheden. Nieuwe aanvragen voor een bijdrage in 2021 moeten voor 15 februari a.s. worden ingediend. In juni 2021 zullen deze aanvragen worden
beoordeeld, waarna de aanvrager bericht van de Stichting HVS ontvang